SYSTEMY MICROSOFT ORAZ OPROGRAMOWANIE:

 • Instalacja i konfiguracja dowolnego systemu operacyjnego oraz pełna aktualizacja
 • Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego Windows bez utraty danych
 • Instalacja i konfiguracja oprogramowania biurowego oraz poczty e-mail
 • Instalacja programów antywirusowych i innych zabezpieczeń przed atakami z sieci
 • Instalacja oraz konfiguracja komunikatorów internetowych np. Skype
 • Instalacja sterowników do podzespołów komputerowych oraz ich konfiguracja
 • Instalacja dowolnego oprogramowania dostarczonego przez klienta
 • Optymalizacja systemu operacyjnego względem specyfikacji sprzętowej
 • Rozwiązywanie konfliktów sprzętowych z oprogramowaniem
 • Usuwanie wirusów, trojanów oraz innego typu złośliwego oprogramowania
 • Usuwanie zapomnianych haseł do zabezpieczonych kont Windows

SIEĆ I INTERNET:

 • Budowa przewodowej infrastruktury sieciowej w małych przedsiębiorstwach
 • Budowa bezprzewodowej infrastruktury sieciowej w domach jednorodzinnych
 • Modernizacja sieci lokalnej opartej na protokole TCP/IP
 • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w celu przyspieszenia pracy sieci lokalnej
 • Zabezpieczenia sieci lokalnej przed atakami z zewnątrz m.in. Firewall
 • Konfiguracja routerów pod – Neostrada, Multimedia, Netia, UPC, iPlus, Aero2
 • Konfiguracja sieci bezprzewodowej WiFi lokalnych dostawców
 • Dzielenie połączenia internetowego na dowolną ilość stanowisk